วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสมพงษ์ กลิ่นจันทร์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นายสมพงษ์ กลิ่นจันทร์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

27