วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมตอนรับ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ซึ่งเดินทางมารับ ตำแหน่ง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ณ หอประชุม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมตอนรับ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ซึ่งเดินทางมารับ ตำแหน่ง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ณ หอประชุม อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

40-2562 3262063

3262061 3262064

3262060 3262065