วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางประพิศ ศิริรณรงค์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางประพิศ ศิริรณรงค์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม
56