สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เดินทางไปรัับเอกสารแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

วันที่ 24 พ.ย. 2560 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เดินทางไปรัับเอกสารแบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโคกเขมา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

23795403_10154844099180064_2401232783100194252_n