สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 27 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

SAM_1941 SAM_1880 SAM_1881 SAM_1901 SAM_1913 SAM_1919 SAM_1943 SAM_1944 SAM_1945 SAM_1946 SAM_1947 SAM_1949 SAM_1950 SAM_1952 SAM_1953 SAM_1954 SAM_1957 SAM_1958 SAM_1960 SAM_1961 SAM_1962 SAM_1963 SAM_1964 SAM_1966 SAM_1967 SAM_1969 SAM_1970 SAM_1971 SAM_1972 SAM_1974 SAM_1975 SAM_1976 SAM_1977 SAM_1979 SAM_1980 SAM_1981 SAM_1982 SAM_1983 SAM_1984 SAM_1985 SAM_1989 SAM_1990 SAM_1992 SAM_1993