สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบระบบ OTEP-KRS system

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบระบบ OTEP-KRS system ณ โรงเรียนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

SAM_2257 SAM_2260 SAM_2262 SAM_2274 SAM_2269 SAM_2273