สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณ บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณ บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การสนับสนุน น้ำผลไม้ 100% สำหรับผู้เข้าร่้วมงานเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 18 พ.ค. 2561
SAM_2357

SAM_2360

SAM_2362