สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

SAM_3208 SAM_3211 SAM_3192 12 ส.ค. 2561_180814_0002 12 ส.ค. 2561_180814_0044 12 ส.ค. 2561_180814_0046 12 ส.ค. 2561_180814_0042 12 ส.ค. 2561_180814_0041 12 ส.ค. 2561_180814_0030 12 ส.ค. 2561_180814_0032 12 ส.ค. 2561_180814_0033 12 ส.ค. 2561_180814_0034 12 ส.ค. 2561_180814_0035 12 ส.ค. 2561_180814_0036 12 ส.ค. 2561_180814_0028 12 ส.ค. 2561_180814_0004 12 ส.ค. 2561_180814_0005 12 ส.ค. 2561_180814_0006 12 ส.ค. 2561_180814_0007 12 ส.ค. 2561_180814_0008 12 ส.ค. 2561_180814_0009 12 ส.ค. 2561_180814_0010 12 ส.ค. 2561_180814_0011 12 ส.ค. 2561_180814_0012 12 ส.ค. 2561_180814_0013 12 ส.ค. 2561_180814_0014 12 ส.ค. 2561_180814_0015 12 ส.ค. 2561_180814_0016 12 ส.ค. 2561_180814_0017 12 ส.ค. 2561_180814_0018 12 ส.ค. 2561_180814_0019 12 ส.ค. 2561_180814_0021 12 ส.ค. 2561_180814_0022 12 ส.ค. 2561_180814_0023 12 ส.ค. 2561_180814_0024 12 ส.ค. 2561_180814_0025