สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม” วันที่ 18 – 20 ส.ค.2561 และได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล มาบรรยายพิเศษฯ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ชลบุรี

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีม” วันที่ 18 – 20 ส.ค.2561 และได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล มาบรรยายพิเศษฯ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ชลบุรี

SAM_3327 SAM_3228 39585374_485444518587030_5346941173476884480_n SAM_3230 SAM_3231 SAM_3232 SAM_3235 SAM_3236 SAM_3237 SAM_3238 SAM_3239 SAM_3240 SAM_3241 SAM_3242 SAM_3243 SAM_3302 SAM_3303 SAM_3304 SAM_3305 SAM_3306 SAM_3307 SAM_3308 SAM_3309 SAM_3310 SAM_3312 SAM_3313 SAM_3315 SAM_3316 SAM_3317 SAM_3318 SAM_3319