สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองต้อกระจกให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

120
122 123 124 125 127 128