อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับเอกสารระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. นายชำนาญ น้ำไชยศรี

วันที่ 7 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับเอกสารระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. นายชำนาญ น้ำไชยศรี สมาชิก ช.พ.ค. ณ บ้านพักสมาชิก ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

SAM_2090 SAM_2091