นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายสุทธิรัก กรุงกาญจนา สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นายสุทธิรัก กรุงกาญจนา สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. 200,000 บาท และ ช.พ.ส. 100,000 บาท พร้อมนำพวงหรีดไปเคารพศพ ณ วัดสรรเพชร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
52503

52504

52505

52506