เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้น

 

โครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก”                                                                                                                                                                                                                ด้วยโรงพยาบาลศุภมิตร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม  ดำเนินโครงการ ออกหน่วยบริการรักษาผู้ป่วยต้อกระจกที่ขึ้นทะเบียนกับกรรมบัญชีกลางให้การรักษากลุ่ม ข้าราชการ ญาติสายตรง ข้าราชการ บำเหน็จ – บำนาญ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้น สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

119