เรื่องมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 2560

วันที่ 8 พ.ย. 2560 ธนาคารออมสินเขตนครปฐม 1 , 2 หารือกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เรื่องมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

23376629_291371018025505_4216883698829666098_n 23434798_291371041358836_2772794626402963056_n