โครงการจิตอาสา “Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID 19”

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส COVID 19” ณ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) โดยมี นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

7576777879808182