โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี

ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

200426291_486494372633517_4848579906368807897_n