ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษไปอีก 3 เดือนและใบสมัครกรณีพิเศษ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษไปอีก 3 เดือนและใบสมัครกรณีพิเศษ ช.พ.ค. – ช.พ.ส สำหรับการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. จะต้องทำการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ในวันที่สมัครสมาชิกเลย

87418698_196502218299402_4974525070341832704_o 87848158_196502208299403_5874491654257246208_o 93650676_222949315654692_1910127202419081216_o 93426593_222949362321354_4330698078123196416_o 94233503_222949398988017_9084064390356926464_o 93721260_222949462321344_722299807107907584_oเอกสารการระบุ