วันที่ 8 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับเอกสารระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ณ โรงเรียนวัดท่าพูด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

SAM_2093 SAM_2097 SAM_2099 SAM_2100