ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ให้บริการรับเอกสารระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ท่านพระครูวิสุทธาจารวิมล เจ้าอาวาสวัดสามกระบือเผือก

วันที่ 13 มีนาคม 2561 (สมาชิก ช.พ.ค.) ณ วัดสามกระบือเผือก ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

SAM_2131 SAM_2140