วันที่ 5 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมมอบเงินค่าจัดการศพ นายเชี่ยวชาญ อ่อนหวาน สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทที่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 5 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมมอบเงินค่าจัดการศพ นายเชี่ยวชาญ  อ่อนหวาน  สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทที่ชอบด้วยกฎหมาย

SAM_2226