พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมนำพวงหรีดไปเคารพศพ นายชัชวาลย์ พื้นพรหม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561  พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐมนำพวงหรีดไปเคารพศพ นายชัชวาลย์  พื้นพรหม และมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ณ บ้านพักสมาชิก ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

SAM_3006 SAM_3007 SAM_3008 SAM_3014 SAM_3015 SAM_3017