นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานส่วนพระอภิธรรมศพ นายบุญนาค ภุมรินทร์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมงานส่วนพระอภิธรรมศพ นายบุญนาค ภุมรินทร์ สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม นำพวงหรีดไปเคารพศพและมอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทตามกฏหมาย ณ วัดปรีดารามอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

65-2561 164875 164876 164877