นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายแสร์ ภู้ระหงษ์ อายุ 95 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม นายแสร์ ภู้ระหงษ์ อายุ 95 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

223769 223772 223774 223775