วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 น.ส.ศิริพร บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางปรานอม โพธิบุตร สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 น.ส.ศิริพร  บุญรอด พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของ นางปรานอม โพธิบุตร สมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม

4