นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม น.ส.บุญช่วย อาภานันท์ อายุ 94 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายโฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม เยี่ยม น.ส.บุญช่วย อาภานันท์ อายุ 94 ปี สมาชิก ช.พ.ค. ผู้สูงอายุ ณ บ้านพักสมาชิก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

113 114