โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

วันจันทร์ที่  28  มิถุนายน 2564  สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี

ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม

201470943_494358221847132_685574010800393192_n