การประชุมเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม

วันที่ 18 พ.ค. 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม ประชุมเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม โดย ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ และมีกิจกรรมดังนี้ 1. นายอาทิตย์ จำปาถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี /คณะกรรมการ ช.พส. บรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์หน้าที่ของการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 2. นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ายการตลาด และ น.พ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ บรรยายเรื่องการดูแลรักษาดวงตาผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการ ตรวจดวงตา ตรวจคลื่นหัวใจ วัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต 3. คุณยุพเยาว์ ลาวิลาส แพทย์แผนไทย บรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเบื้องต้น 4. การตรวจใบหน้าเพื่อรักษาตามแบบแพทย์แผนจีน 5. กิจกรรมแจงของรางวัลและของที่ระลึก ณ หอประชุมอาคารวานิชไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
IMG_4947
IMG_5062
IMG_5064
IMG_5071
IMG_4947

IMG_5061

IMG_5062

IMG_5064

IMG_5033

IMG_5051

IMG_5073

IMG_5069

IMG_5070

IMG_5071

IMG_5072

IMG_5090

IMG_5106

IMG_5173

IMG_5174

IMG_5175

IMG_5176

IMG_5132

IMG_5224

IMG_5229

IMG_5230

IMG_5241

IMG_5250

IMG_5251

IMG_5252

IMG_5300

IMG_5301

IMG_5302

IMG_5303